שחזור מ או שחזור

Jump to navigation Jump to search

תוכל להסביר את פשר ההודעה הבאה?

"שוחזר מעריכות של א לעריכה האחרונה של ב"?

דגש חזק - talk16:57, 24 August 2020

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Amire80/שחזור/reply (7).