Λεξικό MediaWiki και επεκτάσεων

Jump to navigation Jump to search

Λεξικό MediaWiki και επεκτάσεων

Ξεκίνησα μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός λεξικού για το MediaWiki και τις επεκτάσεις του αντίστοιχο με αυτό της ουγγρικής πύλης.

Μπορείς να δεις μια αρχική συζήτηση εδώ και αν έχεις κάποια σχόλια καλύτερα να τα γράψεις στη συζήτηση του λεξικού.

Καλή χρονιά!

Protnet (talk)21:47, 4 January 2013