స్వాగతం!

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 27 August 2011 at 18:22.
The highlighted comment was created in this revision.

స్వాగతం!

హలో వెంకట్ గారూ,

ట్రాన్స్‌లేట్‌వికీకి స్వాగతం! నేను కొన్ని మిఫోస్ అనువాదాలపై పనిచేసాను. వాటిలో సందేహాలున్నా లేదా అనువాదాలలో సంఘర్షణలు ఉన్నా నన్ను సంప్రదించడానికి వెనుకాడకండి.

    Veeven14:40, 26 August 2011

    Hello brother,

    Naku telugu ne antha baga radue kani I know how to use tools and get the work done .. I am using short cuts like downloading the file using editor and using some friends help and take google translation for faster etc.. So by the way how do you do and how come you choose to contribute to it .. Actually I will be now using this software for my client so I have to do it .. any way I will update you if I require your help .. please drop your email id.

      avshyd18:22, 27 August 2011