خواهش

Jump to navigation Jump to search

خواهش

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Bonevarluri/خواهش.

سلام دوست عزیز خوبید ولله شما باید به این صفحه مراجعه کنید و درخواست مترجمی به زبان لری جنوبی رو بدین تا براتون فعال بشه https://translatewiki.net/wiki/User_talk:Metalhead64
اگر فعال نشد باز خبر بدین در خدمتم

Bonevarluri (talk)16:54, 8 December 2013