خواهش

Jump to navigation Jump to search

خواهش

سلام برادر عزیز همزبان لر یه سوال داشتم اینکه چرا با وجود زحمات کثیری که من برای زبان لری جنوبی در ویکی پدیا و ویکی مدیا و ویکی ترجمه و امگا ویکی و... کردم این زبان برای بنده فعال نمیکنم تا شروع به ترجمه کنم یا حق ترجمه را به من نمیدهند ارادتمند شما علی ساکی لر فیلی از ازنا

علی ساکی گپ مو 17:22, 7 December 2013

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Bonevarluri/خواهش/reply.