سلام این مجوزه

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 11 January 2014 at 14:34.
The highlighted comment was created in this revision.

سلام این مجوزه

سلا بونوار جان این مجوز لری حنوبی چه شد به کجا کشید راستی مخوام یه همکاری کنیم جریانش رو بهت میگم تو ایمیل ، علی وادیات

    علی ساکی گپ مو 08:23, 11 January 2014

    سلام نازار ولله هنوز که خبری نیست اگر خبری بشه خبر می دن باید یکی از مدیرای این بخش فعالش کنه بنده چندبار تماس گرفتم گفتن باید صبر کنی و همین برای اون کارهم بنده در خدمتم بازم تلاش می کنم توکل به خدا

      Bonevarluri (talk)14:34, 11 January 2014