سلام این مجوزه

Jump to navigation Jump to search

سلام نازار ولله هنوز که خبری نیست اگر خبری بشه خبر می دن باید یکی از مدیرای این بخش فعالش کنه بنده چندبار تماس گرفتم گفتن باید صبر کنی و همین برای اون کارهم بنده در خدمتم بازم تلاش می کنم توکل به خدا

Bonevarluri (talk)14:34, 11 January 2014

سلام نازار فایلهایی که میخواستی تبدیل شدند اگر کار دیگه ای باشه درخدمتم ایمیلتو چک کن موفق بوین که کا

Bonevarluri (talk)17:20, 11 January 2014