ویرایش لوگو ویکی خه ور

Jump to navigation Jump to search

ویرایش لوگو ویکی خه ور

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Bonevarluri/ویرایش لوگو ویکی خه ور.

سلام نازار آیکون ویکی خور رو بردار و با نرم افزار فتوشاپ متن انگلیسیشو از بین ببر و با تایپ متن لوری مورد نظر دست آخر ذخیره اش کن و در نهایت تو ویکی کومونز یه حساب درست کن و اونجا از طریق منوی آپلود آپلودش کن همین اگر مشگلی پیش اومد در خدمت ستین موفق بوی گئو

Bonevarluri (talk)13:43, 6 January 2014

فتوشاپ سنگینه یه نرم افزار سبک نداری بونوارجان

علی ساکی گپ مو 14:31, 6 January 2014

سلام لوگو رو بفرست به این ایمیل lurvand@gmail.com
خودم کاراشو انجام می دم برات می فرستم سردیار بوی

Bonevarluri (talk)17:33, 6 January 2014