ویرایش لوگو ویکی خه ور

Jump to navigation Jump to search

ویرایش لوگو ویکی خه ور

سلام بونوارجان یه خواهش داشتم اینکه تو بلدی مثل لوگو ویکیپدیای لوری ، لوگوی ویکی خه ور را برام ویرایش کنی و زیرش بنویسی ویکی خه ور.توروخدا روششو بهم بگو یا علی ارادت بونه وی

علی ساکی گپ مو 12:40, 6 January 2014

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Bonevarluri/ویرایش لوگو ویکی خه ور/reply.

فتوشاپ سنگینه یه نرم افزار سبک نداری بونوارجان

علی ساکی گپ مو 14:31, 6 January 2014

سلام لوگو رو بفرست به این ایمیل lurvand@gmail.com
خودم کاراشو انجام می دم برات می فرستم سردیار بوی

Bonevarluri (talk)17:33, 6 January 2014