Pitanje

Fragment of a discussion from User talk:Bugoslav
Jump to navigation Jump to search

Ja sam postavio jasno i kratko pitanje. Ne trebam doktorske disertacije o desetim temama. Ako nisi u stanju odgovoriti na kratko i jasno pitanje - nemoj odgovarati uopće.

MaGa (talk)03:55, 27 May 2017