Thread history

From User talk:Bugoslav
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
10:10, 26 April 2017 MaGa (talk | contribs) New reply created (Reply to Prijevod ili ne)
07:56, 17 April 2017 MaGa (talk | contribs) New thread created  

Prijevod ili ne

Po pitanju ovoga: imaš li kakav komentar nakon što vidiš ovo? Misliš li i dalje da je nepotrebno prevedeno?

MaGa (talk)07:56, 17 April 2017

Ako tebi nije jasan pojam uključivanja nečega - onda ne nameći drugima svoje viđenje toga.

MaGa (talk)10:10, 26 April 2017