Αίτημα για σχολιασμό / εισάγω ή εισαγάγω

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 29 November 2015 at 14:02.
This is the thread's initial revision.

Αίτημα για σχολιασμό / εισάγω ή εισαγάγω

Παρακαλώ δείτε τη συζήτηση εδώ για τη μετάφραση του enter σε εισάγω ή εισαγάγω. Θα θέλαμε τη γνώμη σας, καθώς είναι ένας κρίσιμος όρος του Mediawiki και γενικότερα της πληροφορικής. Ευχαριστώ.

    Glavkos (talk)14:02, 29 November 2015