ترگمان

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 14 October 2019 at 03:35.
This is the thread's initial revision.

ترگمان

مترجم ترگمان[edit]

برای ترجمه می‌توانید از مترجم ماشینی ترگمان استفاده کنید.

نصب

کد موجود در User:Reza1615/common.js را در /common.js کاربریتان مانند User:Reza1615/common.js کپی کنید.

استفاده

در بالای صفحهٔ دکمهٔ ترگمان ظاهر می‌شود بعد از انتخاب موردی که قصد ترجمه دارید، بر روی دکمهٔ ترگمان کلیک کنید. ابزار متن را ترجمه می‌کند و در پنجره ترجمه قرار می‌دهد. مسلما ترجمه نیاز به بازنویسی و ویرایش دارد. برای فعال شدن دکمهٔ ذخیره حتما باید در پنجرهٔ ویرایش چیزی تایپ شود مثلا یک فضای خالی اضافه و بعد حذف شود.

ارادتمند --

    Reza1615 (talk)03:35, 14 October 2019