Thread history

From User talk:Ebraminio
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
12:50, 9 October 2013 Ebraminio (talk | contribs) New reply created (Reply to جمع)
10:16, 9 October 2013 Omidh (talk | contribs) Comment text edited  
10:09, 9 October 2013 Omidh (talk | contribs) Comment text edited  
10:09, 9 October 2013 Omidh (talk | contribs) New thread created  

تو صفحه ثبت نام مدیاویکی اون قسمتی که تعداد ویرایش ها, صفحه ها و مشارکت های اخیر رو نشون می ده بد ترجمه شده. مثلا وقتی دانشنامه من ۱۰۰ بار ویرایش شده و ۲۰۰ تا صفحه داره نشون میده ۱۰۰ ویرایش ها - ۲۰۰ صفحه ها, اصلا به نظر شما این معنی میده؟

درسته این ها دو کلمه انگلیسی

"Pages"' و "Edits" بودند که شدند صفحه ها و ویرایش ها ولی اصلا به کاربرد این کلمه ها توجه نشده و فقط عینا ترجمه کرده اند. "ها" این کلمات در قسمت ثبت نام باید حذف بشه

Omidh (talk)10:09, 9 October 2013

دوست عزیز در یک ویکی لازم نیست اول بحث کنید بعد تغییر دهید هر جا مشکلی دیدید خودتان دست به کار شوید اصلاح کنید بعد اگر اختلافی بود بحث می‌شود. اگر نمی‌دانید چگونه باید اشکال را تصحیح کنید می‌توانید در Portal talk:Fa مطرح کنید. خوشبختانه این اشکال ترجمه‌ای نیز از من نبود ولی آن را برایتان اصلاح کردم.

ebraminiotalk12:50, 9 October 2013