جمع

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 9 October 2013 at 10:09.
This is the thread's initial revision.

تو صفحه ثبت نام مدیاویکی اون قسمتی که تعداد ویرایش ها, صفحه ها و مشارکت های اخیر رو نشون می ده بد ترجمه شده. مثلا وقتی دانشنامه من ۱۰۰ بار ویرایش شده و ۲۰۰ تا صفحه داره نشون میده: ۱۰۰ ویرایش ها - ۲۰۰ صفحه ها, اصلا به نظر شما این معنی میده؟ درسته این ها دو کلمه انگلیسی "Pages"' و "Edits" بودند که شدند صفحه ها و ویرایش ها ولی اصلا به کاربرد این کلمه ها توجه نشده و فقط عینا ترجمه کرده اند. "ها" این کلمات در قسمت ثبت نام باید حذف بشه

    Omidh (talk)10:09, 9 October 2013