جمع

Fragment of a discussion from User talk:Ebraminio
Jump to navigation Jump to search

دوست عزیز در یک ویکی لازم نیست اول بحث کنید بعد تغییر دهید هر جا مشکلی دیدید خودتان دست به کار شوید اصلاح کنید بعد اگر اختلافی بود بحث می‌شود. اگر نمی‌دانید چگونه باید اشکال را تصحیح کنید می‌توانید در Portal talk:Fa مطرح کنید. خوشبختانه این اشکال ترجمه‌ای نیز از من نبود ولی آن را برایتان اصلاح کردم.

ebraminiotalk12:50, 9 October 2013