umpat bagabung

Jump to navigation Jump to search

umpat bagabung

wal... umpat bagabung nah... boleh lah... amun boleh minta bantuan ae jua nah,, hehehe......

Icons-flag-ps.png Rie MOGerz sms01:44, 12 May 2011

Ayuha, silakan minta apa haja nang kawa ku bantu.

Ezagren Talk/Pandir/Bicara02:57, 13 May 2011

kayapa nang caranya mangganii disini ??? hehe....

Icons-flag-ps.png Rie MOGerz sms01:42, 16 May 2011

mang,,, ulun pindah laman... jadi kesini... :D

Icons-flag-ps.png riemogerz talk07:34, 17 May 2011

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Ezagren/umpat bagabung/reply (4).