Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Gırd
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Çap ke'yi ayrı yazıyorsun tamam peki çapkerdış söz öbeğini neden ayrı yazmıyorsun.

Misal;

  • Çap ke (olumsuzu çap meke)
  • Çap kerdış (olumsuzu çap kerdış). gördüğün gibi olumsuz eki isim ile fiili birbirinden ayırıyor.

Asnaw kerdış, raşt kerdış, timar kerdış vs.

1917 Ekim Devrimi (talk)12:04, 27 December 2016

Şu şekilde oluyor açıklayayım:

Çap ke = burada iki ayrı kelime kökü var. Çap (neşir) ve ke (et) ve bunların birleşiminden tek bir anlama gelen tek, yalnız bir kelime ortaya çıkıyor = çapkerdış

Çap (neşir) örneğinden gidiyorum şöyle:

  • çap ke = neşir et
  • çap kerden = neşir etmek
  • çapkerdış = neşretme/neşrediş (tek bir kelime olurken i düşüyor Türkçe'de burda)
  • çap meke = neşir etme
  • çapkerdış = neşretmeme (neşretmeyiş)

Türkçe başka örnekler vereyim:

İki ayrı sözcük birleşince kelime grubu oluşur, yepyeni bir kelime doğar ve bu yeni kelimeyi oluşturan diğer iki kelime (daha fazla da olabilir) birlikte yazılır:

  • Meyil + etmek = meylediş = meyılkerdış
  • Hak + etmek = hakediş = heqekerdış

Bir de her dilin kendine göre yazılış kuralları vardır, senin yazışın Vate grubu tarafından kabul gören yazım şekli.

Gırd (talk)18:36, 27 December 2016

Belki 50 yıl sonra dahi olsa kerdış kerden gibi kelimeler ayrı yazılır. örnek ve diğer örnekler

1917 Ekim Devrimi (talk)16:45, 28 December 2016