Νέος μεταφραστής (Περίεργος)

Jump to navigation Jump to search

Νέος μεταφραστής (Περίεργος)

Μου δώθηκαν δικαιώματα μετάφρασης, αλλά δεν ξέρω πώς να τα χρησιμοποιήσω. Θέλω να μεταφράσω το Μόνακο Σκιν και τον εμπλουτισμένο συντάκτη κειμένου, ή να συνεχίσω σε άλλα χαρακτηριστικά. Όμως οι σελίδες μετάφρασης είναι κλιεδωμένες και δε μπορώ να τις επεξεργαστώ. Τί μπορώ να κάνω; --Πer 22:41, 29 January 2010 (UTC)

Πer22:41, 29 January 2010