Αναίρεσα και 2 αλλαγές σου

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 1 January 2013 at 12:49.
This is the thread's initial revision.

Αναίρεσα και 2 αλλαγές σου

Και στις δύο έχω βάλει σύνδεσμο με αιτιολόγηση στο ιστορικό. Αλλά μπορείς να τα δεις και απευθείας από το λεξικό που έχω ξεκινήσει πατώντας στο μικρό σύνδεσμο συζήτηση δίπλα σε κάθε λέξη.

Η δομή του λεξικού είναι ακόμα υπό κατασκευή και κάθε πρόταση είναι ευπρόσδεκτη. Όταν ολοκληρωθεί θέλω να βάλω σύνδεσμο στην πύλη για να το χρησιμοποιούν όλοι (ή/και να το μεταφέρω εκεί).

Η βασική ιδέα είναι ότι όποιος θέλει βάζει λέξεις. Αν κάποιος διαφωνεί πάει στη συζήτηση της κάθε λέξεις και αναλύει την άποψή του. Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση η λέξη αλλάζει ή παγιώνεται. Επίσης αν από τη συζήτηση προκύψει κάτι άξιο λόγου μπορεί να γραφτεί στη στήλη «παρατηρήσεις». Τέλος αν κάποιος δεν ξέρει πώς μεταφράζεται μια λέξη μπορεί να τη βάλει ως ερώτηση και να περιμένει απαντήσεις στη συζήτηση.

Καλή χρονιά!

    Protnet (talk)12:49, 1 January 2013