איננו

Jump to navigation Jump to search

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/איננו/reply.

אז אפשר לבקש ממך לא לשנות דברים כאלה אם אין לך הסבר טוב יותר מ„לדעתי”? זה דורש ממך ומאנשים אחרים זמן שעדיף להשקיע בדברים אחרים. תודה על ההבנה.

Amir E. Aharoni (talk)07:23, 24 April 2016