איננו

Jump to navigation Jump to search

אין הבדל מבחינת המשמעות, אבל "אינו" זה ניסוח יותר טוב לדעתי.

Guycn2 · 16:13, 23 April 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/איננו/reply (2).