הגבהה, הגבהה, הגבהה

Jump to navigation Jump to search

הגבהה, הגבהה, הגבהה

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Guycn2/הגבהה, הגבהה, הגבהה.

לא הבנתי מה הבעיה בעריכה הזאת. אילו טעויות עשיתי?

Guycn2 · 15:36, 2 April 2016
  • הטבלה הזאת -> טבלה זו: לא שגוי, אבל מיותר.
  • הזאת -> הזו: מיותר לחלוטין, ויש אומרים שגם שגוי (אם כי יש על זה מחלוקת).

אבל מעל הכול, זה פשוט לא נחוץ.

Amir E. Aharoni (talk)07:39, 3 April 2016