הגבהה, הגבהה, הגבהה

Jump to navigation Jump to search

הגבהה, הגבהה, הגבהה

בעריכה הזאת כנראה ניסית לעשות הגבהת סגנון, אבל למעשה עשית שם כמה טעויות.

אנא אל תשנה הודעות קיימות אם אינך בטוח שזה נחוץ ונכון.

שים לב שכבר הערתי לך על זה כמה פעמים.

Amir E. Aharoni (talk)15:34, 2 April 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/הגבהה, הגבהה, הגבהה/reply.

  • הטבלה הזאת -> טבלה זו: לא שגוי, אבל מיותר.
  • הזאת -> הזו: מיותר לחלוטין, ויש אומרים שגם שגוי (אם כי יש על זה מחלוקת).

אבל מעל הכול, זה פשוט לא נחוץ.

Amir E. Aharoni (talk)07:39, 3 April 2016