הגבהה, הגבהה, הגבהה

Jump to navigation Jump to search

לא הבנתי מה הבעיה בעריכה הזאת. אילו טעויות עשיתי?

Guycn2 · 15:36, 2 April 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/הגבהה, הגבהה, הגבהה/reply (2).