השימוש במירכא במקום בגרש

Jump to navigation Jump to search

היי ירון. הסיבה שהחלפתי את הגרש (׳) היא אכן עצם העובדה שהוא לא נגיש במקלדת, ולפי מה שראיתי בתרגומים אחרים בדרך־כלל משתמשים במירכה (').

בכל אופן, ביטלתי את עריכותיי בהודעות הללו.

Guycn2 · 09:22, 2 July 2018

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/השימוש במירכא במקום בגרש/reply (3).