השימוש במירכא במקום בגרש

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

בשלב זה אני לא חושב שיש לבצע את השינוי, לפני שנראה שימוש נרחב יותר בסימן זה ברשת (או לפחות בוויקיפדיה). כמו כן, יש לשמור על אחידות (לבצע את השינוי בכל הודעה או לא לבצעו באף הודעה). לכן אני מציע לא להשתמש בסימן זה בשלב זה.

rotemlissTalk18:41, 2 July 2018