חוק

Jump to navigation Jump to search
Edited by another user.
Last edit: 19:17, 11 May 2016

בבקשה, filter זה מסנן, rule זה חוק. יש הבדל באנגלית, אז שיהיה גם בעברית.

Amir E. Aharoni (talk)19:14, 11 May 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/חוק/reply.