כלום

Jump to navigation Jump to search

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Guycn2/כלום.

אמיר, לדעתי במקרה הזה, גם אם לפי כללי האקדמיה זה צריך להיות "לא כלום", צריך לחרוג מהכללים ולכתוב "כלום" בלבד.

הכיתוב הזה משמש לבחירת כל הגרסאות בדף הגרסאות הקודמות, והמילה "לא" מאוד מטעה ומבלבלת.

מעולם לא נתקלתי בביטוי "לא כלום". בנוסף, בכל האתרים והתוכנות שבהם ניתן לבחור או לבטל את הבחירה של כל תיבות הסימון, רשום "כלום" (למשל ב־Gmail).

בנוסף, גוגל תרגום לא כולל את "לא כלום" באף אחת מההצעות שלו לתרגום של "none" (ההודעה המקורית).

יש הרבה הודעות מערכת שהניסוח שלהן שונה מכללי האקדמיה, פשוט כי אף אחד לא מכיר ומבין את הניסוח התקין.

Guycn2 · 09:45, 9 April 2016