כפתורי עורך חזותי

Jump to navigation Jump to search

כפתורי עורך חזותי

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Guycn2/כפתורי עורך חזותי.

אוקיי. למרות שהטקסטים בדף ההעדפות דווקא מנוסחים בצורה שאני כתבתי...

Guycn2 · 12:12, 13 April 2016

כן, כי ההעדפות זה יותר רב־פעמי ושם בדרך־כלל צריך אחידות עם שאר ההעדפות.

Amir E. Aharoni (talk)16:10, 13 April 2016