כפתורי עורך חזותי

Jump to navigation Jump to search

כפתורי עורך חזותי

שלום,

אתה ראית את הכפתורים של הפעולות השונות על הלשוניות של העורך החזותי?

דווקא מתאים שם פועל בציווי, כי זאת אמורה להיות פעולה חד־פעמית וזה בכוונה מנוסח כמו בקשה.

Amir E. Aharoni (talk)11:39, 13 April 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/כפתורי עורך חזותי/reply.

כן, כי ההעדפות זה יותר רב־פעמי ושם בדרך־כלל צריך אחידות עם שאר ההעדפות.

Amir E. Aharoni (talk)16:10, 13 April 2016