משתמש זה

Jump to navigation Jump to search

משתמש זה

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

 

Return to Thread:User talk:Guycn2/משתמש זה.

היי. אני לא מתכוון לשנות את זה בסיטונאות, אבל אני חולק עליך בנושא (ה)זה. ההוספה של ה' היידוע במקרים כאלה לדעתי מנמיכה מאוד את המשלב. בפרט, בניסוח כמו "המשתמשת הזאת" לדעתי יש נימה מסוימת של זלזול במשתמשת. גם אני מתנגד למשלבים גבוהים מדי, אבל "משתמש זה" או "משתמשת זו" זה לא משלב גבוה מדי, בעוד ש"המשתמשת הזאת" זה משלב קצת נמוך מדי בשביל ממשק המשתמש.

Guycn2 (talk)17:13, 5 October 2020