משתמש זה

Jump to navigation Jump to search

משתמש זה

שלום,

ראיתי שאתה משנה את "המשתמש הזה" ל"משתמש זה". זה לא שגוי, אבל זה מיותר ומגביה את המשלב בלי שום צורך. אני לא הולך לשחזר אותך, אבל בבקשה אל תעשה את זה בסיטונאות.

Amir E. Aharoni (talk)15:28, 5 October 2020

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/משתמש זה/reply.