שחזורים

Jump to navigation Jump to search

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/שחזורים/reply (3).

אוקיי. ולמה שחזרת אותי כשתיקנתי תרגום קלוקל שהיה רשום edits וזה היה כתוב בלשון יחיד? כמו שכתוב בהנחיות לתרגום: "יש להקפיד על תרגום מדויק מאנגלית"

Doror (talk)13:15, 19 October 2016

משום שהניסוח "סימון כל עריכה כמשנית" יותר קצר וברור מאשר "סימון כל העריכות כמשניות". גם הניסוח הראשון הוא תרגום מדויק.

Guycn2 · 13:19, 19 October 2016
 

בהמשך למה שגיא אמר, שים לב לכלל הקובע שהתרגום אינו חייב להיות מילולי, אלא בראש ובראשונה צריך להיות נכון וברור בעברית; זאת, בנוסף לכלל הקובע שהתרגום חייב להיות מדויק.

rotemlissTalk22:02, 19 October 2016