שחזורים

Jump to navigation Jump to search
יש מקרים שבהם זה יותר מורכב. למשל, בגלל השינוי שלך, יכול היה להיווצר מצב שבו כתוב:

אין באפשרותך לשנות את ההעדפות שלך, מהסיבות הבאות:

  • אין לך הרשאה לערוך את ההעדפות שלך.
  • אתם חסומים מעריכה.

השימוש ב־GENDER בכל המקרים פותר את זה ויוצר לשון אחידה.

Guycn2 · 13:11, 19 October 2016

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Guycn2/שחזורים/reply (4).

משום שהניסוח "סימון כל עריכה כמשנית" יותר קצר וברור מאשר "סימון כל העריכות כמשניות". גם הניסוח הראשון הוא תרגום מדויק.

Guycn2 · 13:19, 19 October 2016
 

בהמשך למה שגיא אמר, שים לב לכלל הקובע שהתרגום אינו חייב להיות מילולי, אלא בראש ובראשונה צריך להיות נכון וברור בעברית; זאת, בנוסף לכלל הקובע שהתרגום חייב להיות מדויק.

rotemlissTalk22:02, 19 October 2016