שחזורים

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2
Jump to navigation Jump to search

בהמשך למה שגיא אמר, שים לב לכלל הקובע שהתרגום אינו חייב להיות מילולי, אלא בראש ובראשונה צריך להיות נכון וברור בעברית; זאת, בנוסף לכלל הקובע שהתרגום חייב להיות מדויק.

rotemlissTalk22:02, 19 October 2016