Thread history

Fragment of a discussion from User talk:J Subhi
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Ada ai unda lihati pamandiran pasal bulan-bulan masihi tapi pina kada tuntung. Amun nangkaya ayuha kaina dibabak pulang bulan masihinya.

J Subhi pemandiran08:38, 1 August 2010