Download wan Upload

Fragment of a discussion from User talk:J Subhi
Jump to navigation Jump to search

Kapanjang amun buat naik wan buat turun, pas kada sangaja tabaca Alamnirvana mangisahakan hikayat nan ada baisi kata hunggah, laluai langsung ditarjamahakan pulang.

J Subhi pamandiran22:55, 25 October 2010