Thread history

Fragment of a discussion from User talk:J Subhi
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Kapanjang amun buat naik wan buat turun, pas kada sangaja tabaca Alamnirvana mangisahakan hikayat nan ada baisi kata hunggah, laluai langsung ditarjamahakan pulang.

J Subhi pamandiran22:55, 25 October 2010