Thread history

From User talk:Jon Harald Søby
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
12:47, 24 March 2017 Jeblad (talk | contribs) New reply created (Reply to MediaWiki:Pickle-spies-carp-todo/nb)
14:04, 23 March 2017 Jon Harald Søby (talk | contribs) Comment text edited  
14:03, 23 March 2017 Jon Harald Søby (talk | contribs) New reply created (Reply to MediaWiki:Pickle-spies-carp-todo/nb)
13:20, 14 March 2017 Jeblad (talk | contribs) Comment text edited  
13:07, 14 March 2017 Jeblad (talk | contribs) New thread created  

MediaWiki:Pickle-spies-carp-todo/nb

Klør meg i hodet over en frase jeg trodde var opplagt, «Carp called» mente jeg skulle bli «Carp ble kalt»MediaWiki:Pickle-spies-carp-todo/nb men det lugger litt og jeg vet ikke riktig hvorfor. Jeg tror setningen bør innlede med «Carp», det er en funksjon og det kommer flere etterfølgende linjer som gjelder denne, ellers ville jeg vel brukt «Kalte carp». Muligens tenker jeg helt feil her.

  • # todo Funksjonen «carp» ble kalt
  • første rad med stack trace
  • andre rad med stack trace

Det er flere relaterte meldinger; MediaWiki:Pickle-spies-cluck-todo/nb, MediaWiki:Pickle-spies-confess-skip/nb, og MediaWiki:Pickle-spies-croak-skip/nb som er tilsvarende. De to siste avsluttes av MediaWiki:Pickle-spies-confess-exits/nb og MediaWiki:Pickle-spies-croak-exits/nb på en ny linje.

  • # skip Funksjonen «confess» ble kalt
  • første rad med stack trace
  • andre rad med stack trace
  • Funksjonen «confess» ble kalt

Argh, jeg må sjekke om stack trace henger på riktig melding.

Jeblad (talk)13:07, 14 March 2017

@Jeblad: Sorry, så ikke denne meldinga før nå. Jeg er ikke helt sikker på hva som er best her ass... Skal disse meldingene vises til vanlige brukere, eller er de kun for folk med spesielle rettigheter i utvidelsen? Og er de feilmeldinger, eller noe annet? (Jeg veit ikke hva Carp/Confess/etc betyr i denne sammenhengen.) Hvis de kun er ment for folk med spesialtillatelser heller jeg mot å bare beholde dem på engelsk (dvs. ikke gjøre dem oversettbare), siden feilene da er enklere å google, men jeg er usikker på hva som er «best practices» for slike ting.

Jon Harald Søby (talk)14:03, 23 March 2017

Jeg tror jeg beholder navnene uoversatt, og så ser jeg an hva folk mener.

Jeblad (talk)12:47, 24 March 2017