Mjeseci se koriste u potpisu

Jump to navigation Jump to search
Revision as of 31 December 2020 at 20:11.
The highlighted comment was created in this revision.

Mjeseci se koriste u potpisu

Intervencija će samo pokvariti potpisivanje po svim projektima na hrvatskome jeziku, osim na wikipediji - koja ima preobrnuto postavljene vrijednosti.

    Bugoslav (razgovor) 22,05; 31. prosinca 2020. (SEV)20:05, 31 December 2020

    U opisima lijepo stoji - nominativ.

      MaGa (talk)20:11, 31 December 2020