Pokrenute dvije rasprave

Fragment of a discussion from User talk:MaGa
Jump to navigation Jump to search

[1] Toliko o tome kako engleski nije uklesan u kamen i zadano mjerilo. Adio...

MaGa (talk)14:19, 14 April 2017