Thread history

From User talk:MaGa
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
17:44, 19 April 2017 Bugoslav (talk | contribs) New thread created  

Prijevod ili ne

Glede tvoga pitanja:

Da, i dalje mislim da je prijevod nepotreban, imajući u vidu da su svi navedeni "prazni" prijevodi koji su navedeni na translatewiki:MediaWiki:Editnotice-8:

upravo to što i jesu, "prazne" mediawiki poruke, nepotrebne i suvšne.

Kad se nešto rabi samo na translatewiki.net, kao npr. MediaWiki:Editnotice-8/en, onda se to ne prevodi baš u svakom slučaju. Ta poruka služi samo u slučaju da netko pokušava prevoditi na translatewikiju bilo koju mediawiki poruku zadanu kao postavku na engleskome jeziku.

Čini mi se da je i ta mediawiki poruka sad zastarijela, jer se rabi drugi način zaštite izvornika na engleskome jeziku.

Bugoslav (talk) 19:44, srijeda, 19. travnja 2017. (SEV)17:44, 19 April 2017