Proviđena izmjena

Jump to navigation Jump to search

Lijepo bih molio da se prestane s uklanjanjem mojih uređivanja. Mediawiki poruku o kojoj je ovdje riječ nisi započeo, niti si ju uređivao prije moje malenkosti. Lijepo ti je objašnjeno da postoji Sighted / Spot checked. I najčešće je samo jedna razina u toj skali / ljestvici Accuracy (točnost). Stoga će svatko tko bude gledao na drugim wikimedijinim projektima vidjeti upravo samo da su izmjene bile na neki način prihvaćene, postale stabilne, tj. proviđene. U nazivlju koje se rabi u FlaggedRevsima ima puno različitih izraza za jednu te istu stvar, te je ovdje odabrano rješenje koje ima više smisla – sveukupno gledano. Nije sve pregled i pregledanje (kritično pregledanje), te zaista nema smisla da me korigiraš u slučaju ovoga prijevoda, tim više što su prethodnici preveli kako je tada odgovaralo, no u međuvremenu se promijenila definicija mediawiki poruke. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav,

Dopuna:

Nešto može biti proviđeno nečijim potpisom, može biti proviđeno pečatom (štambiljom), može biti i brojem proviđeno. Sve to događa se u ophodnji, a u zastavičenju je istaknutije, te je bolje povezano tko je što providio, kada (vremenski pečat) i pod kojim brojem izmjene. Stoga je i odabrana upravo ta riječ, ukoliko će prijevod opstati.

Nadalje, nešto može biti proviđeno kakvim autorskim didaskalijama, a upravo je i to u zastavičenju omogućeno, naime svako zastavičenje nudi i popunjavanje sažetka ozastavičene izmjene. Da se odmah vidi i zašto je netko ozastavičio upravo neku pojedinu vrijedeću (stabilnu, postojanu, trenutačnu) inačicu.

Sve to nije pregled u klasičnom smislu, niti je izmjena samo pregledana, već je u svakom navedenom smislu proviđena.

Bugoslav (talk) 00:36, ponedjeljak, 29. svibnja 2017. (SEV)22:16, 28 May 2017

Izgleda da ja (po tebi) govorim turski, pa ne želim više ponavljati pitanje...

MaGa (talk)14:59, 29 May 2017

Žalosno, ako je nekom zaista u interesu rušiti bilo čiji rejting na TW. Svatko ima pravo uređivati, no ovo se ne može nazivati produktivnim. Osobito ne nečije insinuacije. Žalosno. Uniformnost ima smisla, ali do neke mjere. U FlaggedRevsu ni u izvorniku nisu svugdje uniformno prevedene funkcije. Trpanje svega pod pregledanje (-avanje) nema smisla, osim onima koji ne shvaćaju bit tehničkoga prevođenja. Plus činjenica, prijevodi mogu biti i kreativni, ne moraju biti doslovni. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav

Bugoslav (talk) 23:28, ponedjeljak, 29. svibnja 2017. (SEV)21:28, 29 May 2017
 

U sustavu zastavičenja nisu sve izmjene koje su pregledane ujedno i proviđene, jer ona izmjena koja se ozastaviči ujedno odobrava prethodne izmjene (vremenski gledano; do zadnje prethodne proviđene izmjene), koje tim prihvaćanjem (odobrenjem) ne dobivaju metapodatke o tome tko ih je prihvatio, kada su prihvaćene, ni s kojim sažetkom uz proviđenje.

Riječ je o dva različita sustava, te se rabljenjem istog/sličnog termina (pregledana izmjena), kakav se rabi u klasičnoj ophodnji, stvara zbrka. Tim više, imajući u vidu činjenicu da u prijelaznom razdoblju, koje može trajati neograničeno dugo, mogu supostojati ophodnja (samo za novostvorene stranice, prvu inačicu novostvorenih stranicâ) i zastavičenje (za proviđenje, tj. redovito održavanje stranica, tzv. page curation, kustosiranje).

Uporabom izraza proviđena izmjena olakšava se svima, jer se ne pridaje tom proviđenju neka osobna nota, u smislu pregledao taj i taj, provjerio taj i taj. Proviđena izmjena znači upravo odmicanje od osobne odgovornosti, u jednu ruku, jer označava da je izmjena opskrbljena odgovarajućim metapodatcima – da bi se mogla smatrati trenutačno vrijedećom (u sustavu zastavičenja).

Nadalje, vrlo je ružno da i nakon svih pojašnjenja suradnik uklanja nečiju izmjenu bez ikakvoga stvarnoga razloga i bez podrobnijeg obrazloženja. Ovdje prevodim na hrvatski jezik, te stoga i sažetke u velikoj većini slučajeva treba prilagoditi prevoditeljima, a ne možebitnim nadglednicima. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav,

Bugoslav (talk) 15:33, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)13:33, 31 May 2017

Postavio sam kratko i jasno pitanje. Dok ne odgovoriš na njega - nema velike priče, niti ću čitati tvoje beskrajne monologe.

MaGa (talk)14:59, 31 May 2017

Ja sam na tvoje pitanje odgovorio već nekoliko puta, a o razumijevanju pročitanog bi se dalo puno govoriti. Nadalje, ja ne mogu niti želim ulaziti u pitanje tko govori kojim jezikom i koliko razumije jezik na koji prevodi. Tako da su sva tvoja pitanja odgovorena. Proviđeno znači da je opskrbljeno metapodatcima. Jedina mogućnost je da se doslovno prevede kao provjerena izmjena, pri čemu je veliko pitanje tko je u toj priči provjeritelj. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav.

P.S. Prijevodi ne moraju nužno biti doslovni.

Bugoslav (talk) 17:02, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:02, 31 May 2017

Gdje si ti to pročitao značenje riječi - providjeti/proviđen?

MaGa (talk)15:07, 31 May 2017

Ima na books.google.hr prilično puno primjera. Nažalost, neki misle da isključivo ograničeni skup riječi može biti korišten u prevođenju mediawiki poruka. Trebalo je slušati u emisiji Treći format o tom da uniformnost može dovoditi do uništenja uljudbe na nekom jeziku. Riječ nije samo zapisana u rječniku, već je i živa riječ koja se ne rabi samo u značenju (1) promisao Božja.

Bugoslav (talk) 17:11, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:11, 31 May 2017

Dakle - nemaš odgovor?

MaGa (talk)15:14, 31 May 2017

Lijepo bi bilo ne pretjerivati. Odgovor si dobio više puta. Nadalje, treba pročitati što je akademik Mislav Ježić izjavio Tomislavu Čadežu:

  • Mislav Ježić, »Naše pravopisne dvojbe često su tek naši psihički problemi«, 30. travnja 2013. razgovor s Tomislavom Čadežom. U knjizi: Tomislav Čadež, Bitka za pravopis : što kažu akademici i drugi glavni stručnjaci o novome pravopisu, o starima, i o sudbini hrvatskoga jezika : 1995. – 2013., EPH Media d. o. o., Zagreb, 2013., ISBN 978-953-338-068-1, str. 102. – 117.
Bugoslav (talk) 17:17, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:17, 31 May 2017

Zadnji put pitam: gdje si ti to pročitao značenje riječi - providjeti/proviđen?

MaGa (talk)15:20, 31 May 2017

Lijepo sam ti napisao da ima na books.google.hr dovoljno literature u kom se ta riječ spominje. Nažalost, čini mi se, da se uporno želi prikazati da neka riječ ima isključivo jedno značenje, a ima ih barem dva. Lijepo je objašnjeno da u tehničkom prevođenju treba postojati razlika između termina ukoliko ti termini označavaju različite stvari, tim više što mogu supostojati.

Kao da je teško upisati u books.google.hr proviđenje + rječnik.

U časopisu Jezik iz 1980., str. 101. piše: "Za starije stanje AR donosi obilje potvrda za imenice na -nje upravo iz hrvatske književnosti, npr. naređenje — naredba, predanje — predaja, proviđenje — providnost, saznanje — spoznaja, spasenje — spas itd."

Proviđenje je u značenju opskrbiti u rječniku Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Svesci 11-12, mjeseca lipnja 1990., str. 2501.

Mislav Ježić naglašava da su sve riječi hrvatskoga književnoga jezika dopuštene, tim više ukoliko imaju itekakve prednosti. Kao u ovom slučaju. A o zadnjim i predzadnjim ispitivanjima i naređenjima ne bih trošio riječi.

Bugoslav (talk) 17:29, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:29, 31 May 2017

Nema možda neka literatura iz 19. ili možda 16. stoljeća? Ako ti imaš, ja nemam vremena kopati po internetu za nekim riječima koje neki misle da znače nešto u kontekstu wikipedije. Izvoli se vratiti u današnjost i okanuti se riječi koje nemaju uporišta u ničemu (i naravno, maknuti ih iz prijevoda u koje ih guraš). Priče kako rušim nečiji rejting i slične slobodno možeš zaboraviti i okačiti mačku o rep. Ja živim u 2017., a ti?

MaGa (talk)17:08, 31 May 2017

Lijepo je navedeno da je rječnik iz 1990. godine, a odnosi se na doba do uključivo I. G. Kovačića. Također je navedeno da se riječ rabi i danas. U kontekstima proviđenosti pomoću potpisa, pečata, bilješke, broja. Kad neki zapis dobije te metapodatke, onda je proviđen. Nisu sve pregledane izmjene, koje je netko tek toliko pregledao, pa prema njima nema nikakve odgvoronosti, ujedno i proviđene. Doslovni prijevod je provjerena izmjena, mogla bi biti i ocijenjena u kontekstu dosadanjih prijevoda mediawiki sučeljskih poruka u sustavu zastavičenja.

Bugoslav (talk) 22:29, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)20:29, 31 May 2017

Opet ista priča: netko postavlja pitanje, a ti pričaš Markove konake?

MaGa (talk)04:39, 1 June 2017

Lijepo bi bilo da se prestane s uređivačkim sukobom, jer izvornik na engleskome navodi checked, a to je u kontekstu velike većine dosadašnjih prijevoda FlaggedRevsa na hrvatski jezik prevođeno kao provjereno.

Nadalje, netko netočno zbori o nekakvim postavljenim pitanjima koja su navodno neodgovorena, a ujedno se netočno prikazuje da je razdoblje do I. G. Kovačića 19. stoljeće. Nadalje, netočno se prikazuje da proviđenje pripada isključivo jednom značenju, kad je navedeni rječnik naveo i drugo značenje. Ujedno ima još dovoljno potvrda u raznim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnoga jezika da se riječ proviđeno rabi u kontekstima, kolokacijama proviđeno potpisom, proviđeno pečatom, proviđeno brojem, proviđeno bilješkom i sl. Sve to je upravo ono što sam više puta naveo da se događa onog trenutka dok se neka izmjena označi proviđenom, tj. dok se postavi za vrijedeću inačicu, dok se ozastaviči. Sve su to sinonimi u sustavu FlaggedRevsa, stable version = vrijedeća inačica, proviđena izmjena = Sighted / Spot checked, ozastavičiti = flagged i slično.

Nečija naklapanja o hrvatskome jeziku u 2017. godini kao vrjednijem od onoga hrvatskoga jezika iz 1990./1991. nisu vrijedna komentara. Sakaćenje hrvatskoga jezika i zanemarivanje objavljenoga u Hrvatskoj enciklopediji (1999. – 2009.) gdje se navodi proviđenosti, to bi trebalo itekako raspraviti. Ne prihvaćam da se vrši cenzura i ograničava fond riječi pri prevođenju na translatewiki.net. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav,

Bugoslav (talk) 16:24, četvrtak, 1. lipnja 2017. (SEV)14:24, 1 June 2017

Ne vidim da si mi odgovorio na pitanje, stoga ću ostatak već ustaljene prakse monologa zanemariti. Jednako tako ću zanemariti smiješne sažetke u uređivanjima. Što se mene tiče - jednako bi bilo kao da si napisao na zidu pa nakon toga polio zid bojom.

MaGa (talk)13:34, 2 June 2017

Ma, netko drugi ima ustaljene prakse vrijeđanja sugovornika kratkim podbadanjima bez ikakvoga smisla. Netko drugi kad dobije podroban odgovor zajedno s izvorima lažno prikazuje te izvore kao da su iz 19. stoljeća.

Netko drugi odbija pogledati u rječnik.

Netko drugi opstruira mogućnost dogovora.

Netko drugi ne čita što je napisano na MediaWiki talk:Revreview-hist-basic/hr (pripadajuća stranica za razgovor).

Netko drugi zahtijeva da rasprava bude isključivo na jednoj stranici iako je bespredmetno osobno se obraćati suradnicima na njima nepripadajućim stranicama.

Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav,

Bugoslav (talk) 15:43, petak, 2. lipnja 2017. (SEV)13:43, 2 June 2017

Kao što rekoh - kad odgovoriš na pitanja onda možemo dalje. Do tada - kontrukcije o opstruiranju dogovora, rušenju tuđeg rejtinga, vrijeđanja sugovornika kratkim podbadanjima slobodno okači mačku o rep,... (predug je popis tvojih gluposti). Nije mi jasno gdje je kraj tvojim izmišljanima. Prelaziš u dosadu s time.

MaGa (talk)15:44, 2 June 2017

Sva su pitanja odgovorena, a upornim izbjegavanjem čitanja odgovora dovodi se do nerazumijevanja istih. Nadalje, sva priča o modernitetu pada u vodu i to debelo pada u vodu činjenicom da se FlaggedRevs ne uvodi jer je zamisli čuda premoderan za neke automobile ili kako već ide priča.

Bugoslav (talk) 17:48, petak, 2. lipnja 2017. (SEV)15:48, 2 June 2017

Izgleda da si preskočio satove kada se učilo u školi brojenje od 1 do 5.

MaGa (talk)15:50, 2 June 2017

Ne, nisam ja ništa preskočio. Nego neki misle da se u sažetku ne smije očito napisati ništa smislenoga.

Bugoslav (talk) 17:51, petak, 2. lipnja 2017. (SEV)15:51, 2 June 2017

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:MaGa/Proviđena izmjena/reply (25).

Ne znam o čemu neki suradnici pišu, o kakvim to pali/gasi strategijama.

Sva su pitanja i više nego odgovorena, a da ne govorim o besmislenoj navodnoj neodgovorenosti pitanja. Sva su dodatna pitanja također odgovorena, te na odgovorajućem mjestu. Hvala na razumijevanju. Lijepi pozdrav.

Bugoslav (talk) 17:56, petak, 2. lipnja 2017. (SEV)15:56, 2 June 2017

Naravno da ne razumiješ kad se praviš da govoriš turskim ili kineskim.

MaGa (talk)11:32, 3 June 2017

Lijepo je kad neki procjenjuju o tuđim jezičnim sposobnostima, a bez da, realno govoreći, sudjeluju u raspravi.

Bugoslav (talk) 13:36, subota, 3. lipnja 2017. (SEV)11:36, 3 June 2017

S tobom sudjelovati u raspravi? Ti si najbolji, najpametniji, naj...., pa nema potrebe s tobom sudjelovati.

MaGa (talk)11:38, 3 June 2017

Žalosno. Takve ocjene i procjene. Da je suradnik u pitanju zaista to što neki u raspravi tvrde, bio bi već, najmanje u admiralskom staležu.

Bugoslav (talk) 13:42, subota, 3. lipnja 2017. (SEV)11:42, 3 June 2017

Bio bi već... Kad si toliko samouvjeren - predloži se pa ćemo vidjeti kako ćeš proći.

MaGa (talk)11:43, 3 June 2017

Smiješno, zaista, pored tolikih kazališnih likova i teatra očekivati da netko uopće razumije pravila. Ljude predlažu drugi, a ne oni sami.

Bugoslav (talk) 13:45, subota, 3. lipnja 2017. (SEV)11:45, 3 June 2017

Znaš ti dobro o čemu ja govorim, ne pravi se lud.

MaGa (talk)11:49, 3 June 2017

O čemu? Znam da nema samopredlaganja. Barem ne na projektu koji izgleda jedini nosi vrijednost, za neke.

Bugoslav (talk) 13:52, subota, 3. lipnja 2017. (SEV)11:52, 3 June 2017