Thread history

Fragment of a discussion from User talk:MaGa
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Gdje si ti to pročitao značenje riječi - providjeti/proviđen?

MaGa (talk)15:07, 31 May 2017

Ima na books.google.hr prilično puno primjera. Nažalost, neki misle da isključivo ograničeni skup riječi može biti korišten u prevođenju mediawiki poruka. Trebalo je slušati u emisiji Treći format o tom da uniformnost može dovoditi do uništenja uljudbe na nekom jeziku. Riječ nije samo zapisana u rječniku, već je i živa riječ koja se ne rabi samo u značenju (1) promisao Božja.

Bugoslav (talk) 17:11, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:11, 31 May 2017

Dakle - nemaš odgovor?

MaGa (talk)15:14, 31 May 2017

Lijepo bi bilo ne pretjerivati. Odgovor si dobio više puta. Nadalje, treba pročitati što je akademik Mislav Ježić izjavio Tomislavu Čadežu:

  • Mislav Ježić, »Naše pravopisne dvojbe često su tek naši psihički problemi«, 30. travnja 2013. razgovor s Tomislavom Čadežom. U knjizi: Tomislav Čadež, Bitka za pravopis : što kažu akademici i drugi glavni stručnjaci o novome pravopisu, o starima, i o sudbini hrvatskoga jezika : 1995. – 2013., EPH Media d. o. o., Zagreb, 2013., ISBN 978-953-338-068-1, str. 102. – 117.
Bugoslav (talk) 17:17, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:17, 31 May 2017

Zadnji put pitam: gdje si ti to pročitao značenje riječi - providjeti/proviđen?

MaGa (talk)15:20, 31 May 2017

Lijepo sam ti napisao da ima na books.google.hr dovoljno literature u kom se ta riječ spominje. Nažalost, čini mi se, da se uporno želi prikazati da neka riječ ima isključivo jedno značenje, a ima ih barem dva. Lijepo je objašnjeno da u tehničkom prevođenju treba postojati razlika između termina ukoliko ti termini označavaju različite stvari, tim više što mogu supostojati.

Kao da je teško upisati u books.google.hr proviđenje + rječnik.

U časopisu Jezik iz 1980., str. 101. piše: "Za starije stanje AR donosi obilje potvrda za imenice na -nje upravo iz hrvatske književnosti, npr. naređenje — naredba, predanje — predaja, proviđenje — providnost, saznanje — spoznaja, spasenje — spas itd."

Proviđenje je u značenju opskrbiti u rječniku Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, Svesci 11-12, mjeseca lipnja 1990., str. 2501.

Mislav Ježić naglašava da su sve riječi hrvatskoga književnoga jezika dopuštene, tim više ukoliko imaju itekakve prednosti. Kao u ovom slučaju. A o zadnjim i predzadnjim ispitivanjima i naređenjima ne bih trošio riječi.

Bugoslav (talk) 17:29, srijeda, 31. svibnja 2017. (SEV)15:29, 31 May 2017