Trošači

Fragment of a discussion from User talk:MaGa
Jump to navigation Jump to search

Nepotkrijepljene tvrdnje i osobni dojmovi...

- Hvala što si me prosvijetlio da mi hrvatski nije materinski jezik.

...Malo korisnog posla... Kako provjeriti brojač?

- Brojač je meni osobno apsolutno nebitna stvar. Tebi je očito sasvim suprotno. Ako mi time želiš nešto dokazati, lijepo molim, zaobiđi me u širokom luku. Ako si se našao prozvan u prvoj rečenici, nemam što nadodati.

Gradi li se tako suradnički odnos?

- Je li do mene ili do sela? Ne može biti do mene nikako...

MaGa (talk)06:29, 22 April 2019