Use nije uključi

Fragment of a discussion from User talk:MaGa
Jump to navigation Jump to search

Use? Toliko o tome tko se naslanja na engleski. Kao i obično - pričaš bedastoće. Po drugi put - ne nameći drugima svoje viđenje jezika, jasnoće i nečega drugoga.

MaGa (talk)14:35, 28 April 2017