Cofnyć / cofnyć

Jump to navigation Jump to search

Witaj Tchoře. Mój zaćišć je, zo wobě jendźelskej słowje tež něšto podobne woznamjenjetej. Rozdźěl je po mojim zdaću jenož, zo revert so na jednotliwe změny abo diskusijne powěsće poćahuje. Rollback wšak poćahuje so na wróćenje k něšto kompleksnemu, na př. k staremu staw instalacije. Kotrej słowje čěšćina wužiwa? Wona je najpřiwuzniša rěč. Postrowy,

Michawiki11:43, 28 December 2010

Čěska Mediawiki ma Vrátit zpět a zrušit editaci, štož njeje idealne, ale wužiwar rozezna, što je što. Je trjeba wróćenje jeničke změny a wróćenje wjele změnow zrozumliwje woznamjenjować. Ja nimam woprawdźe dobru ideju. Móžno jednory dać cofnyć (revert) a změnić rollback, zo by bola zjawna powšitkownosć? Tohodla powšitkownje cofnyć?

Tchoř13:55, 29 December 2010

You do not have permission to edit this page, for the following reason:

The action you have requested is limited to users in the group: Users.


You can view and copy the source of this page.

Return to Thread:User talk:Michawiki/Cofnyć / cofnyć/reply (3).