Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Michawiki
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Witaj Tchoře. Mój zaćišć je, zo wobě jendźelskej słowje tež něšto podobne woznamjenjetej. Rozdźěl je po mojim zdaću jenož, zo revert so na jednotliwe změny abo diskusijne powěsće poćahuje. Rollback wšak poćahuje so na wróćenje k něšto kompleksnemu, na př. k staremu staw instalacije. Kotrej słowje čěšćina wužiwa? Wona je najpřiwuzniša rěč. Postrowy,

Michawiki11:43, 28 December 2010

Čěska Mediawiki ma Vrátit zpět a zrušit editaci, štož njeje idealne, ale wužiwar rozezna, što je što. Je trjeba wróćenje jeničke změny a wróćenje wjele změnow zrozumliwje woznamjenjować. Ja nimam woprawdźe dobru ideju. Móžno jednory dać cofnyć (revert) a změnić rollback, zo by bola zjawna powšitkownosć? Tohodla powšitkownje cofnyć?

Tchoř13:55, 29 December 2010

Ja bych namjetował: cofnyć za wróćenje změnow a wróćo stajić za cyłkowne wobnowjenje stareho stawa. Alternatiwa za cofnyć je wróćo wzać/brać, ale ja preferuju wuraz, kotryž jenož z jednoho słowa wobsteji. Postrowy,

Michawiki14:50, 30 December 2010