Thread history

Fragment of a discussion from User talk:Michawiki
Viewing a history listing
Jump to navigation Jump to search
Time User Activity Comment
No results

Čěska Mediawiki ma Vrátit zpět a zrušit editaci, štož njeje idealne, ale wužiwar rozezna, što je što. Je trjeba wróćenje jeničke změny a wróćenje wjele změnow zrozumliwje woznamjenjować. Ja nimam woprawdźe dobru ideju. Móžno jednory dać cofnyć (revert) a změnić rollback, zo by bola zjawna powšitkownosć? Tohodla powšitkownje cofnyć?

Tchoř13:55, 29 December 2010

Ja bych namjetował: cofnyć za wróćenje změnow a wróćo stajić za cyłkowne wobnowjenje stareho stawa. Alternatiwa za cofnyć je wróćo wzać/brać, ale ja preferuju wuraz, kotryž jenož z jednoho słowa wobsteji. Postrowy,

Michawiki14:50, 30 December 2010